GİZLİLİK POLİTİKASI

Taraflar
a. Dmssoft Yazılım A.Ş. bundan böyle "Dmssoft" olarak anılacaktır.
b. Dmssoft WorkStation uygulamasına üye olan internet veya cep telefonu/tablet kullanıcısı. Bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır.

Sözleşmenin Konusu
Bu sözleşmenin konusu Dmssoft uygulamasından üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
a. Üye, Dmssoft tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Dmssoft sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
b. Üye, Dmssoft uygulamasını hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
c. Dmssoft uygulamasında üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Dmssoft ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Dmssoft üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
d. Dmssoft, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Dmssoft uygulamasının kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Dmssoft'tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
e. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
f. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Dmssoft'u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Dmssoft üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
g. Dmssoft mobil ve web uygulaması yazılım ve tasarımı Dmssoft mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu uygulamada adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
h. Dmssoft tarafından uygulamanın iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde uygulamaya erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, uygulamaya erişilen tarih ve saat gibi bilgiler toplanabilir.
i. Dmssoft, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. Üyenin yeni sözleşme koşullarını kabul etmemesi halinde feshetme hakkı saklıdır.
j. Dmssoft, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mesajları ve cep telefonlarına bilgilendirme kısa mesajları gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme mesajlarının elektronik posta adresine ve bilgilendirme kısa mesajlarının cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye e-posta ve/veya kısa mesaj almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “SMS İPTAL” sayfasından gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.
k. Dmssoft, kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı tarafından uygulamaya yüklenen bilgiler kullanıcıya aittir. Dmssoft, kullanıcının girdiği bilgileri önceden onay almaksızın açıklamayacak veya satmayacaktır.
l. Dmssoft, uygulama dahilinde başka sitelere link verebilir. Dmssoft, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Dmssoft tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Dmssoft üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

İptal/İade
İptal talebinizi iletişim formundan veya yardım masasını arayarak gerçekleştirebilirsiniz. İptal taleblerinde ücret iadesi yapılmaz.

İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Bursa mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Yürürlük
Üyenin, üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.